მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
  აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
მუნიციპალიტეტის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები 
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

 

SaajaxNewsView

საკრებულოს რიგით N3 სხდომა

       დღეს, 10 მარტს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგით მესამე სხდომა გაიმართა, რომელზეც დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ათი საკითხი განიხილეს.
       იურიდიული კომისიის თავმჯდომარემ თამარ გოგინაშვილმა საკრებულოს წევრებს გააცნო ინფორმაცია ფრაქციების ,,საქართველოს ქრისტიან კონსერვატიული პარტია ”-სა და ნაციონალური მოძრაობი”-ს გაუქმების შესახებ და ფრაქციების „ნაციონალური მოძრაობა“ -ისა და,,მოძრაობა თავისუფლებისთვის - ევროპული საქართველო“ -ს შექმნის შესახებ.
      საკრებულოს სხდომაზე ცვლილებები შევიდა 2016 წლის 19 დეკემბრის №25 დადგენილებასა და 2017 წლის 16 თებერვლის №2 დადგენილებაში.
         საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გელა ნოზაძემ კი დეპუტატებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებული მიწის ნაკვეთის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ექვსთვიანი ანგარიში წარუდგინა. 

       აგრეთვე, დეპუტატები დაეთანხმნენ:

● ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირზე უსასყიდლო სარგებლობის 
უფლებით გადაცემას;

● ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონებების ააიპ ,,ახალციხის 
თემის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება“ -სათვის უსასყიდლო სარგებლობის 
უფლებით გადაცემას;

● ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირზე უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გადაცემას;


 


უკან დაბრუნება  

Your Comments

Name:  
Email (optional):  
Comments:  

buy Albion Online gold 14.05.2017 02:08
I was wondering if after work we could grab a cup of coffee buy Albion Online gold https://albion.atavist.com/upalbion-is-always-your-trustworthy-friend-in-albion-online

cheap kamas dofus touch store on dofustouch-kamas.com 29.04.2017 12:40
I have no idea what you have said cheap kamas dofus touch store on dofustouch-kamas.com https://www.dofustouch-kamas.com/

Dofus Touch Kamas 20.04.2017 14:33
look great today. Dofus Touch Kamas http://www.moneytibia.com/news/game-Dofus-Touch-2600/Celebrate-Kwismas-With-DOFUS-Touch-New-Gift-Code-20347

buy albion online gold 23.03.2017 01:41
Do you have a good sense of humor . buy albion online gold http://albion2017.blogsity.com/2017/01/19/lets-talking-albion-online-key-features/


მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია