მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
  აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
მუნიციპალიტეტის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები 
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

 

SaajaxNewsView

საინფორმაციო შეხვედრა

საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსთან დაკავშირებით, საქართველოს მწავენთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველომ, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში, საინფორმაციო შეხვედრა ჩაატარა.

შეხვედრა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის-„არასამთოვრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით, მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე“ფარგლებში გაიმართა.

პროექტის პარტნიორები არიან საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი.

პროექტი ორიენტირებულია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების გაძლიერებაზე, გარემოზე ზემოქმედების პროცედურასთან დაკავშირებით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათ ჩართულობაზე.


 
უკან დაბრუნება  

Your Comments

Name:  
Email (optional):  
Comments:  მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია