მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
  აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
მუნიციპალიტეტის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები 
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

 

SaajaxNewsView

შეხვედრა ჰარმონიზაციის ცენტრის წარმომადგენლებთან

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო შიდა კონტროლის დეპარტამენტის(ჰარმონიზაციის ცენტრი) წარმომადგენლებმა შეხვედრა გამართეს.

შეხვედრაზე საჯარო ფინანსების ეფექტურ მართვასა და საჯარო სექტორში შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორამაზე ისაუბრეს, რომელიც საქართველოში 2010 წლიდან მიმდინარეობს. რეფორმის განხორციელება შიდა კონტროლის ისეთი სისტემის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს, რომელიც უზრუნველყოფს დაწესებულების გამართულ, მენეჯერულ ანგარიშვალდებულებაზე დაფუძნებულ ფუნქციონირებას და საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ, ეკონომიურ და ეფექტიან გამოყენებას.

სახელმწიფო შიდა კონტროლის დეპარტამენტის კოორდინირებით, USAID პროექტი დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI) საქართველოში და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) მხარდაჭერით, ახალციხის მერიაში, შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურში, შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის არსებული მდგომარეობის ანალიზი დაიწყება.

ახალციხის მუნიციპალიტეტი იმ 5 მუნიციპალიტეტთაგან ერთ-ერთია, სადაც ეს პილოტური პროექტი განხორციელდება.
 


უკან დაბრუნება  

Your Comments

Name:  
Email (optional):  
Comments:  მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია