მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
  აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
მუნიციპალიტეტის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები 
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

 

SaajaxNewsView

ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის ტრენინგი ჩატარდა

ბორჯომში, თემაზე ,,ადგილობრივ დონეზე საჯარო სექტორსა და კერძო ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის მექანიზმები სოციალური მომსახურებების სფეროში’’ ტრენინგი ჩატარდა, რომელსაც სამცხე ჯავახეთის და შიდა ქართლის რეგიონის ადგილობრივი თვითმმართველობის 27 წარმომადგენელი დაესწრო.

ტრენინგი შემდეგ თემებს მოიცავდა:

სოციალური მომსახურებების ა(ა)იპ-ებისგან შესყიდვის უპირატესობები;

ადგილობრივი თვითმმართველობების ზოგადი უფლებამოსილებები,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ’’ კანონით დადგენილი შესყიდვის მექანიზმები და გამონაკლისები;

საქართველოს კანონი ,,კონკურენციის შესახებ’’ და სახელმწიფო დახმარების (სუბსიდირების) ფორმები;

სახელმწიფო დახმარების (სუბსიდირების) მუნიციპალური მაგალითები;

,,საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ’’ კანონი;

პროექტის კომისიური დაფინანსება საკრებულოს ნორმატიული აქტის საფუძველზე;

 მუნიციპალიტეტებისა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების მიერ ერთობლივი პროექტების განხორციელება თანადაფინანსების საფუძველზე პროექტის ფარგლებში საქართველოს 7 რეგიონის ადგილობრივი ხელისუფლებების წარმომადგენელთათვის 4 ტრენინგი უკვე ჩატარდა, რომელსაც ჯამში 70-ზე მეტი ადამიანი დაესწრო. მიმდინარე თვეს დაგეგმილია ტრენინგი თელავსა და მცხეთაში.

პროექტი „პარტნიორობა ჩართულობითი პოლიტიკის შესაქმნელად“ ხორციელდება „არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდის“ ASB Georgia მიერ. პროექტს ახორციელებს საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი ,,აფხაზეთი’’ (CHCA) და კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდი (KRDF). პროექტის დონორია ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში.
 


უკან დაბრუნება  

Your Comments

Name:  
Email (optional):  
Comments:  მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია