მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
  აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
მუნიციპალიტეტის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები 
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

 

მიწათმოქმედება

მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში. ტერიტორიის დიდი ნაწილი ათვისებულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურებით.

მიწათმოქმედების სახეობებია: კარტოფილის, სიმინდის, მარცვლეულის, კომბოსტოს და ლობიოს კულტურები.
აგრეთვე გავრცელებულია ხეხილის შემდეგი სახეობები: ვაშლის, მსხლის, ბალის, ატმის, მესხური ჯიშის ყურძენის, ქლიავის, მოცხარის და სხვადასხვა სახეობის კენკროვანი ნაირსახეობები.

ახალციხის მუნიციპალიტეტში მიწის ფონდიდან სასოფლო-სამეურნეო სავარგული შეადგენს 51728 ჰა-ს. აქედან კერძო საკუთრებაშია 16728 ჰა, სახელმწიფო საკუთრებაში 35000 ჰა. არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი შეადგენს 6134 ჰა-ს. აქედან კერძო საკუთრებაშია 280 ჰა, სახელმწიფო საკუთრებაში 5854 ჰა.


მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია