ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტიდან საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული პროგრამების ფარგლებში ფულადი საჩუქრის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ’’ მისწერეთ ნინო მღებრიშვილი ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტიდან საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული პროგრამების ფარგლებში ფულადი საჩუქრის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ’’ მისწერეთ ნინო მღებრიშვილი #27 დადგენილება 12/25/2023 12/28/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ზოია ბალიაშვილი 2022 წელი ზოია ბალიაშვილი 2022 წელი #27 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ამბარცუმ ბაბოიანი 2022 წელი ამბარცუმ ბაბოიანი 2022 წელი #27 ანგარიში 11/30/2022 11/30/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე #27 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის ,,ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს’’ ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებებიდან წარჩინებული სტუდენტებისთვის ახალციხის მერის სტიპენდიის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ’’ ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის ,,ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს’’ ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებებიდან წარჩინებული სტუდენტებისთვის ახალციხის მერის სტიპენდიის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ’’ #28 დადგენილება 12/25/2023 12/28/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე #28 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნინო მიქაბერიძე 2022 წელი ნინო მიქაბერიძე 2022 წელი #29 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნოდარ ტალახაძე 2022 წელი ნოდარ ტალახაძე 2022 წელი #29 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 31 მაისის N33 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ’’ ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 31 მაისის N33 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ’’ #29 დადგენილება 12/26/2023 12/28/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ #29 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბესიკ ბლიაძე 2022 წელი ბესიკ ბლიაძე 2022 წელი #3 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ #30 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გასაშენებელი მწვანე ნარგავების სახეობებისა და გამწვანების პროექტის შეთანხმების პირობების დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გასაშენებელი მწვანე ნარგავების სახეობებისა და გამწვანების პროექტის შეთანხმების პირობების დამტკიცების შესახებ #30 დადგენილება 12/25/2023 12/28/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ #31 დადგენილება 12/25/2023 12/28/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. #31 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. #32 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. #33 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშატატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ საკრებულოს 2021 წ დეკემბრის დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშატატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ საკრებულოს 2021 წ დეკემბრის დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე #34 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიყეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების და საშტატო ნუსხისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მომხასურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. საკრებულოს 2022წლის 31 მაისის 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიყეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების და საშტატო ნუსხისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მომხასურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. საკრებულოს 2022წლის 31 მაისის 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #35 დადგენილება 07/14/2022 07/19/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში დაყოფისა და ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფისა და ადმინსტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში დაყოფისა და ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფისა და ადმინსტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებ . #37 დადგენილება 08/25/2022 08/29/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხისა და ახლციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ "ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #3 დადგენილებაში ცვლ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხისა და ახლციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ "ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #38 დადგენილება 08/25/2022 08/29/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ "ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე . ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ "ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე . #39 დადგენილება 08/25/2022 08/29/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გელა ჭალიძე 2022 წელი გელა ჭალიძე 2022 წელი #4 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 24 დეკემბრის #7 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 24 დეკემბრის #7 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე #40 დადგენილება 08/25/2022 08/29/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნორმატიული აქტების შესახებ"საქართველოს ორგანული კანონის მე- 20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადგენს. ნორმატიული აქტების შესახებ"საქართველოს ორგანული კანონის მე- 20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადგენს. #41 დადგენილება 09/28/2022 10/05/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 20222 ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის 20222 ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #42 დადგენილება 09/28/2022 10/05/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის დადგენილებაში ცვლილებების შტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის დადგენილებაში ცვლილებების შტანის თაობაზე #43 დადგენილება 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ #45 დადგენილება 12/23/2022 12/28/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 4 დადგენილებაში ცვლილიების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 4 დადგენილებაში ცვლილიების შეტანის თაობაზე #46 დადგენილება 12/23/2022 12/28/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 24 დეკემბრის 3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 24 დეკემბრის 3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #47 დადგენილება 12/23/2022 12/28/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარების გაცემის წესისი დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარების გაცემის წესისი დამტკიცების შესახებ #48 დადგენილება 12/23/2022 12/28/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ საკრებულოს #24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ საკრებულოს #24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #49 დადგენილება 12/23/2022 12/28/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გიორგი გიორგაძე 2022 წელი გიორგი გიორგაძე 2022 წელი #5 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გურამი გელაშვილი 2022 წელი გურამი გელაშვილი 2022 წელი #6 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 31 მაისის №29 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 31 მაისის №29 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე #7 დადგენილება 04/30/2024 05/13/2024 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დავით ტაბატაძე 2022 წელი დავით ტაბატაძე 2022 წელი #7 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ვლადიმერ კურტანიძე 2022 წელი ვლადიმერ კურტანიძე 2022 წელი #7 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ზაზა მელიქიძე 2022 წელი ზაზა მელიქიძე 2022 წელი #8 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ #9 დადგენილება 04/30/2024 05/13/2024 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ზურა ბარძიმაძე 2022 წელი ზურა ბარძიმაძე 2022 წელი #9 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ილია კაპანაძე 2022 წელი ილია კაპანაძე 2022 წელი #9 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მოწვევის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 03/12/2021 წლის განკარგულებაში:გ-13.13213373 ცვლილების შეტანის თაობაზე- ნატო დარბაიძის 2021 წლის მოწვევის ახალციხის მუნი ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მოწვევის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 03/12/2021 წლის განკარგულებაში:გ-13.13213373 ცვლილების შეტანის თაობაზე- ნატო დარბაიძის 2021 წლის მოწვევის ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მოწვევის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 03/12/2021 წლის განკარგულებაში:გ-13.13213373 ცვლილების შეტანის თაობაზე- ნატო დარბაიძის 2021 წლის მოწვევის ახალციხის მუნი განკარგულება 02/27/2023 02/28/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს წევრების 2018 წლის ანგარიში საკრებულოს წევრების 2018 წლის ანგარიში 1 ანგარიში 11/01/2018 11/01/2018 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემბრის №14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემბრის №14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 1 განკარგულება 01/18/2019 01/21/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში ამბარცუმ ბაბოიან 2020 წლის ანგარიში ამბარცუმ ბაბოიან 1 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში ალექსი ლაბაძის ანგარიში 1 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
არტაშეს ბალასანიან 2022 წელი არტაშეს ბალასანიან 2022 წელი 1 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №3 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 1 დადგენილება 01/18/2019 01/21/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი. 1 დადგენილება 11/14/2017 11/14/2017 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის საჯარო განხილვის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის საჯარო განხილვის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 1 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი 11/15/2021 11/16/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages