ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
2020 წლის ანგარიში არუთუნ აგაბაბიან 2020 წლის ანგარიში არუთუნ აგაბაბიან 3 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში არჩილ უჩიძე 2020 წლის ანგარიში არჩილ უჩიძე 3 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში გელა ნოზაძის ანგარიში 3 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 3 დადგენილება 01/18/2019 01/21/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში პეტროს ვართანიან 2020 წლის ანგარიში პეტროს ვართანიან 30 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გელა ჭალიძე 2023 წლის ანგარიში გელა ჭალიძე 2023 წლის ანგარიში 30 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში სიმონ გელაშვილის ანგარიში 31 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში სამველ ოვეიან 2020 წლის ანგარიში სამველ ოვეიან 31 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნათია ლურსმანაშვილი 2023 წლის ანგარიში ნათია ლურსმანაშვილი 2023 წლის ანგარიში 31 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში ალექსი ლაბაძე 2020 წლის ანგარიში ალექსი ლაბაძე 31 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში ტიგრან მელქონიანის ანგარიში 32 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში სიმონ გელაშვილი 2020 წლის ანგარიში სიმონ გელაშვილი 32 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დავით ლომიძე 2023 წლის ანგარიში დავით ლომიძე 2023 წლის ანგარიში 32 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში ეკა ტატალაშვილის ანგარიში 33 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
არუთუნ აგაბაბიან არუთუნ აგაბაბიან 4 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესაბამისად და 2018 წელს განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშის წარმოდგენის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესაბამისად და 2018 წელს განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშის წარმოდგენის თაობაზე 4 განკარგულება 02/18/2019 02/19/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში გელა ნოზაძე 2020 წლის ანგარიში გელა ნოზაძე 4 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში არტაშეს ბალასანიანის ანგარიში 4 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტში ზეგანაკვეთური სამუშაოს, ღამის საათებში და დასვენების/უქმე დღეს საქმიანობისათვის სახელფასო დანამატის ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №55 დადგენილების ძალადაკარ ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტში ზეგანაკვეთური სამუშაოს, ღამის საათებში და დასვენების/უქმე დღეს საქმიანობისათვის სახელფასო დანამატის ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №55 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 4 დადგენილება 02/18/2019 02/19/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან წარმატებული სტუდენტების წახალისებისა და ფულადი საჩუქრის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან წარმატებული სტუდენტების წახალისებისა და ფულადი საჩუქრის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 5 დადგენილება 02/18/2019 02/19/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
არტაშეს ბალასანიან 2023 წლის ანგარიში არტაშეს ბალასანიან 2023 წლის ანგარიში 5 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის №9 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის №9 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 5 დადგენილება 04/30/2024 05/13/2024 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
არჩილ უჩიძე არჩილ უჩიძე 5 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანებისათვის’’ გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანებისათვის’’ გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე 5 განკარგულება 02/18/2019 02/19/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში ბესიკ გოგსაძე 2020 წლის ანგარიში ბესიკ გოგსაძე 5 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში არუტუნ აგაბაბიანის ანგარიში 5 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება. 5 დადგენილება 11/14/2017 11/14/2017 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში არჩილ უჩიძე 6 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში ბესიკ გოგსაძის ანგარიში 6 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუნიციპალური ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების და აგრარულ საკითხთა კომისიის დებულება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუნიციპალური ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების და აგრარულ საკითხთა კომისიის დებულება. 6 დადგენილება 11/22/2017 11/22/2017 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 6 დადგენილება 02/18/2019 02/19/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნადარ ხითარიშვილი 2023 წლის ანგარიში ნადარ ხითარიშვილი 2023 წლის ანგარიში 6 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 31 მაისის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 31 მაისის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 6 დადგენილება 05/13/2024 05/13/2024 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბესიკ გოგსაძე ბესიკ გოგსაძე 6 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2020-2022 წლების ახალგაზრდული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2020-2022 წლების ახალგაზრდული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 6 განკარგულება 02/18/2019 02/19/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში გიორგი ბეროშვილი 2020 წლის ანგარიში გიორგი ბეროშვილი 6 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ილია კაპანაძე 2023 წლის ანგარიში ილია კაპანაძე 2023 წლის ანგარიში 6 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში გიორგი ბეროშვილის ანგარიში 7 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N4 და ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 7 დადგენილება 02/18/2019 02/18/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულება. 7 დადგენილება 11/22/2017 11/22/2017 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გიორგი ბეროშვილი გიორგი ბეროშვილი 7 ანგარიში 11/02/2021 11/08/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ახალციხის ციხე’’ -ს (ს/კ 424066736) რეგისტრირებულ მონაცემებეში ცვლილების განხორციელების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ახალციხის ციხე’’ -ს (ს/კ 424066736) რეგისტრირებულ მონაცემებეში ცვლილების განხორციელების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 7 განკარგულება 03/26/2019 03/27/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში გიორგი გვარამაძე 2020 წლის ანგარიში გიორგი გვარამაძე 7 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 8 დადგენილება 02/18/2019 02/18/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში გიორგი გვარამაძის ანგარიში 8 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულება. 8 დადგენილება 11/22/2017 11/22/2017 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პეტროს ვართანიან 2023 წლის ანგარიში პეტროს ვართანიან 2023 წლის ანგარიში 8 ანგარიში 11/02/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 31 მაისის №30 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 31 მაისის №30 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 8 დადგენილება 04/30/2024 05/13/2024 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გელა ნოზაძე გელა ნოზაძე 8 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქ ახალციხის სამუსიკო სკოლის’ (ს/კ 224090490), ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება აწყურის სამუსიკო სკოლის’’ (ს/კ 224090515) და ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგ ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქ ახალციხის სამუსიკო სკოლის’ (ს/კ 224090490), ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება აწყურის სამუსიკო სკოლის’’ (ს/კ 224090515) და ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ვალის სამუსიკო სკოლის’’ (ს/კ 224090506) შერწყმის (გაერთიანების) განხორციელების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 8 განკარგულება 03/26/2019 03/27/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages