ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

მოსახლეობის საყურადღებოდ!

6 ნოემბერი, 2019

ახალციხის მუნიციპალიტეტი, მის საკუთრებაში არსებულ, არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე პირობიან ელექტრონულ აუქციონს აცხადებს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/623488

გააზიარე