ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

საკრებულოს რიგიგ მე-10 სხდომა

31 ოქტომბერი, 2019

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგით სხდომაზე საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ხუთი საკითხი განიხილეს. საკრებულოს დღევანდელ სხდომას 23 საკრებულოს წევრი ესწრებოდა, მათმა უმრავლესობამ 5 -ვე საკითხს მხარი დაუჭირა.


აღნიშნული საკითხებია :
1 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გადაცემისთაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (მუსიკალურ სკოლას, ფოლკლორის ცენტრს)
 2ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავიქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემი სთაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (სერვისების განვითარების სააგენტოს ვალეში, აწყურში)
3,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხიდან ფულადი აჩუქრის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2018 წლის 23 მარტის N33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
4 ,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
5 ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის შესრულების მიმოხილვისა და შეფასების შესახებ

გააზიარე