ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა

https://matsne.gov.ge/document/view/31840?publication=27

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77

ნებართვები სარეკლამო ბანერებისა და აბრების განსათავსებლად

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია
  • საკუთრების დამადასტურებელი ინფორმაცია (ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან-განახლებული)
  • 3 D ესკიზი (რეკლამის რენდერი) ზომების მითითებით
გააზიარე