ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №1 დადგენილება 12/03/2021 12/09/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ №31 განკარგულება 10/30/2019 06/11/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფიზიკური და იურიდიული პირების დასუფთავების მოსაკრებელის გადასახადიდისგან დროებით გათავისუფლების თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფიზიკური და იურიდიული პირების დასუფთავების მოსაკრებელის გადასახადიდისგან დროებით გათავისუფლების თაობაზე #10 დადგენილება 07/03/2020 12/23/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის დებულების დამტკიცების ახალციხის საკრებულოს 2022 წლის 31 მარტის #13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის დებულების დამტკიცების ახალციხის საკრებულოს 2022 წლის 31 მარტის #13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე #14 დადგენილება 04/28/2022 05/03/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის #1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის #1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე #15 დადგენილება 04/28/2022 05/03/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალხციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემრის #11 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ ახალხციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემრის #11 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ #15 დადგენილება 09/01/2020 09/02/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით განაცემის პირობებიანი და უპირობო ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ფორმების დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით განაცემის პირობებიანი და უპირობო ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ფორმების დამტკიცების შესახებ #16 დადგენილება ბ 04/28/2022 05/03/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცბის შესახებ" ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის #9 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცბის შესახებ" ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის #9 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ #16 დადგენილება 08/31/2020 08/31/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემის ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემის ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის შესახებ #17 დადგენილება 04/28/2022 05/03/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #4 დადგენილებაში ცვლილებების შტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #4 დადგენილებაში ცვლილებების შტანის თაობაზე #18 დადგენილება 04/28/2022 05/03/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 20220წლის ბიუჯეტის სოციალრი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის 20220წლის ბიუჯეტის სოციალრი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #19 დადგენილება 04/28/2022 05/03/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან საგანამანათლებლო, კულტურული და სპორტული პროგრამების ფულადი საჩუქრის გაცემის წესის დამტკიცების შეხსახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან საგანამანათლებლო, კულტურული და სპორტული პროგრამების ფულადი საჩუქრის გაცემის წესის დამტკიცების შეხსახებ #20 დადგენილება 04/28/2022 05/03/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის "ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს ახალცხიხის მერის სტიპენდიის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის "ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს ახალცხიხის მერის სტიპენდიის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ #21 დადგენილება 04/28/2022 05/03/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ , საკრებულოს 2018 წ. 12 იანვრის # 9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ , საკრებულოს 2018 წ. 12 იანვრის # 9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #23 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის #23 დადგენილებაში ცვლილებაში შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის #23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #23 დადგენილება დადგენილება 12/18/2020 12/18/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულის საშტატო ნუსხისა და მერიის თანამდებობების პირთა და მოსამსახურეთა თამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულის საშტატო ნუსხისა და მერიის თანამდებობების პირთა და მოსამსახურეთა თამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. #24 დადგენილება 05/31/2022 06/06/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ #24 დადგენილება დადგენილება 12/18/2020 12/18/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკკიცების თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკკიცების თაობაზე #25 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ #26 დადგენილება 12/18/2020 12/18/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე #26 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე #27 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე #28 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ #29 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ #30 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. #31 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. #32 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. #33 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშატატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ საკრებულოს 2021 წ დეკემბრის დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშატატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ საკრებულოს 2021 წ დეკემბრის დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე #34 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიყეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების და საშტატო ნუსხისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მომხასურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. საკრებულოს 2022წლის 31 მაისის 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიყეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების და საშტატო ნუსხისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მომხასურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. საკრებულოს 2022წლის 31 მაისის 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #35 დადგენილება 07/14/2022 07/19/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში დაყოფისა და ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფისა და ადმინსტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში დაყოფისა და ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფისა და ადმინსტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებ . #37 დადგენილება 08/25/2022 08/29/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხისა და ახლციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ "ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #3 დადგენილებაში ცვლ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხისა და ახლციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ "ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #38 დადგენილება 08/25/2022 08/29/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ "ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე . ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ "ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე . #39 დადგენილება 08/25/2022 08/29/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 24 დეკემბრის #7 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 24 დეკემბრის #7 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე #40 დადგენილება 08/25/2022 08/29/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის საჯარო განხილვის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის საჯარო განხილვის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 1 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი 11/15/2021 11/16/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ალექსი ლაბაძე ალექსი ლაბაძე 1 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში ამბარცუმ ბაბოიან 2020 წლის ანგარიში ამბარცუმ ბაბოიან 1 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს წევრების 2018 წლის ანგარიში საკრებულოს წევრების 2018 წლის ანგარიში 1 ანგარიში 11/01/2018 11/01/2018 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემბრის №14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემბრის №14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 1 განკარგულება 01/18/2019 01/21/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში ალექსი ლაბაძის ანგარიში 1 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის განხილვის .ადმ.წარმოების დაწყება ბიუჯეტის განხილვის .ადმ.წარმოების დაწყება 1 ბრძანება 11/15/2019 11/15/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №3 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 1 დადგენილება 01/18/2019 01/21/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი 1 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი. 1 დადგენილება 11/14/2017 11/14/2017 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 10 დადგენილება 03/26/2019 03/27/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში გიორგი ჭელიძის ანგარიში 10 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში გიორგი ზაქროშვილი 2020 წლის ანგარიში გიორგი ზაქროშვილი 10 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში გიორგი ჭელიძე 2020 წლის ანგარიში გიორგი ჭელიძე 10 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გიორგი გვარამაძე გიორგი გვარამაძე 10 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 ივნისის N51 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 ივნისის N51 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 10 განკარგულება 03/26/2019 03/27/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულება. 10 დადგენილება 11/22/2017 11/22/2017 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages