ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება

17 ივნისი, 2021

„სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის ტერიტორიული ორგანოს - ახალციხის ზონალური დიაგნოსტიკური ლაბორატორიის ნარჩენების ინსინერაციისთვის განკუთვნილი მინი ინსინერატორის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე (მათ შორის წარმადობის გაზრდა) გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 15 ივნისის N 2-874 ბრძანება.

გააზიარე