ცხელი ხაზი:0 (365) 22 36 16 ან 0 (365) 22 08 08
მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები

 

 

 1. ა(ა)იპ ,,ახალციხის  ციხე" ;
 2. ა(ა)იპ სკოლისგარესე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო  სკოლა;
 3. ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი;
 4. ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება;
 5. ა(ა)იპ ქალაქ ახალციხის სათნოების სახლი;
 6. ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა;
 7. ა(ა)იპ ახალციხის  მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება;
 8. ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი;
 9. ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა;
 10. ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება;
 11. შპს კეთილმოწყობა ;
 12. შპს სავანე;
 13. შპს სერვისი;

 

გააზიარე